Статут

Статут (завантажити)

Статут
шкільного клубу підприємництва


Статут шкільного клубу підприємництва
Підгородецької ЗОШ І – ІІІ ступенів
1.  Загальні положення
1.1  Шкільний клуб підприємництва (далі -ШКП) -   об’єднання учнів Підгородецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, діяльність якого поширюється на територію села Підгородці й здійснюється на підставі Статуту
1.2  Членство в  клубі є добровільним. Членом  може бути кожен учень віком від 14 до 17 років, який цікавиться предметом діяльності ШКП, визнає статут та бере участь у діяльності  клубу

1.3  Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, "Про молодіжні та дитячі громадські організації" та іншими нормативно-правовими актами України, а також даним Статутом.
Адреса клубу:
Підгородецька ЗОШ І-ІІІ ступенів
  82612  
с. Підгородці  вул. С. Бандери, 37
 Сколівський  район
Львівська область
Найменування клубу: ШКП Підгородецька ЗОШ І-ІІІ ступенів «ТЕМП»

Розділ 2.  Мета, принципи, завдання, форми та методи діяльності
Стаття 1. Мета. Шкільний клуб підприємництва  має на меті розвиток в учнів   культури підприємництва та необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі

Стаття 2. Принципи діяльності. Клуб будує свою діяльність на основі таких принципів:
- рівноправність членів, самоврядування;
- добровільний вступ до клубу і вихід з нього;
- спільне прийняття рішень;
Стаття 3. Форми та методи діяльності
- Заходи, що сприяють розвитку професійної активності і підприємництва (екскурсії на підприємства, зустрічі з успішними людьми, розробка та реалізація навчальних бізнес-планів)
- Підготовка і проведення   круглих столів, симуляційних  ігор та інших форм діяльності, спрямованих на підвищення інтелектуального рівня та економічної грамотності молоді 
-   Масові заходи: фестивалі підприємливих ідей, конгреси, зустрічі, тижні ділової активності, конференції, організаційно-діяльні ігри, пізнавально-розважальні заходи, ярмарки
- Поширення інформації про ШКП серед молоді.
- Участь у видавничій діяльності, підготовка інформаційних стендів і макетів, участь у виставках, ведення блогу  Клубу.
 
 Розділ 3.   Структура і керівництво
Стаття 1. Вищий орган Клубу – загальні збори його членів. Загальні збори затверджують структуру, напрямки діяльності, статут, логотип.
Стаття 2. Керівний орган – Рада Клубу, яка обирається на загальних зборах. Рада Клубу здійснює діяльність по організації функціонування Клубу. Раду очолює президент.
Стаття 3. У Раду Клубу входять президент, прес-група, редколегія.
Стаття 4. Вибори президента
-          Кандидати в президенти висуваються як групою членів клубу, так і шляхом самовисування.
-         Президент обирається відкритим голосуванням на зборах у присутності керівників клубу.
-          Президент обирається простою більшістю голосів.
-          Право бути обраним має кожен член клубу.
-         Президент приступає до своїх обов’язків відразу після відкритого голосування.
Розділ 4. Права, свободи, обов’язки
 Стаття 1. Кожен член ШКП має право:
-       діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідність і свободи інших;
-      подати свою пропозицію, вимогу  Президенту клубу, або в правління ШКП;
-          брати участь в будь-яких сферах шкільного життя;
-          ставити питання про перебування члена в ШКП, якщо той своїми діями порушує статут клубу.
Стаття 2. Кожен член ШКП  зобов’язаний:
-          відвідувати всі збори та засідання клубу;
-          дотримуватися норм Статуту клубу;
-          вчасно подавати  нову інформацію.
Стаття 3.Повноваження президента клубу
Президент:
-          планує і веде збори ШКП;
-          розподіляє завдання між членами клубу;
-          співпрацює з керівниками  ШКП,
-          виконує функцію зв’язку між учнями  й адміністрацією школи, керівниками ШКП ;
-          відповідає за підготовку майбутніх керівників ШПК. Є лідером!
 Стаття 4.    Членство може бути припинене:
-          Добровільно за поданою заявою.
-          Шляхом виключення за рішенням Загальних зборів клубу:
-         за порушення (невиконання) умов положення про діяльність молодіжного клубу, рішень керівництва;
-         за дії чи поведінку, яка дискредитує клуб.
-          Повторний прийом можливий не раніше, ніж за 2 місяці після затвердження рішення про виключення з органів клубу.
-          Членство у клубі не виключає членства в інших громадських організаціях та об'єднаннях. 
Розділ 5. Ліквідація
Ліквідація Клубу проводиться за рішенням  загальних зборів членів Клубу, але не раніше грудня 2013 року.