Плануємо...


                                     соціально-психологічний тренінг
Тема «Мій вибір – моє майбутнє»
Цільова аудиторія – учні 9 класу Підгородецької ЗОШ І-ІІІ ст.
Відповідальні за проведення тренінгу: Лавришин Наталія Петрівна – вчитель географії та Дриль-Адамовська Наталія Богданівна – психолог.

Епіграф:
"Нині необхідно готувати випускника професійної школи не до роботи на конкретному робочому місці, а до галузевого ринку праці. Сучасне суспільство потребує професіоналів, чиє мислення не обмежене лише спеціальними знаннями, а має риси універсалізму, фундаментальності й духовно-моральну основу".
  В. Ільченко
Мета: сприяти саморозвитку особистості старшокласника, розвитку вмінь та навичок, необхідних для забезпечення належного рівня формування професійних планів на майбутнє згідно стану ринку праці регіон, сформувати практичні навички складання резюме.

ХІД ПРОВЕДЕННЯ:
1. Виявлення очікувань учасників (5 хв). Учасники отримують різнокольорові фігурки,вирізані з паперу, на які записують свої очікування від тренінгу.
2. Визначення правил роботи групи (2-3 хв): 1) толерантність, 2) дотримання регламенту, 3) правило «піднятої руки», «тут і тепер», 4) обговорювати не людину,а проблему, 5) кожна думка має право на існування, 6) доброзичливість та почуття гумору, 7) вміння слухати, чути, спостерігати.

3. Вправа "Знайомство"(5хв.)
Учасники вітаються, сидячи в колі, кожен називає те,що він найкраще вміє робити. Наприклад: Всім привіт! Я не хочу хвалитися, але я добре вмію готувати...( малювати, шити і т. д.)
4. Міні лекція та колективне обговорення.(10 хв.)
Мета: сконцентрувати увагу учнів на меті тренінгу.
Тренер: Незабаром Ви вступатимете до вузів, хтось з Вас відразу шукатиме додаткову роботу, хтось пізніше. Так чи інакше, але всім Вам доведеться складати іспити та проходити співбесіди. Від чого окрім знань та здібностей залежитеме Ваш успіх?
Обговорення понять: «вміння подати себе», впевненість, самооцінка.
5. Вправа на визначення самооцінки.(10 хв.)
Мета: визначити самооцінку учасників за запропонованими якостями.
Тренер: Намалюйте 5 вертикальних рисок, розділіть кожну з них на 10 відрізків та підпишіть риски: здоров’я, зовнішність, інтелект, знання, професійні здібності. А тепер відзначте хрестиком на кожній рисці, як Ви оцінюєте свої показники (від 1 до 10).
Підбиття підсумків тренером.      
          6. Гра "Бартер"(10-15 хв)
Мета: сприяти усвідомленню учасниками тренінгу своїх позитивних та негативних рис характеру,стимулювання учасників до особистісного росту. Обладнання:по дві смужки паперу на кожного учасника, ручки,картонна коробка.
Хід гри - говоримо учасникам,що вони мають можливість, умовно, обмінювати риси характеру. Учасники на одній смужці записують рису характеру, яку хотіли б змінити в собі,на іншій - рису, яку б хотіли мати. Далі учасники по черзі зачитують (або не зачитують) те,що писали,і кидають їх в коробку. Тренер перемішує смужки в коробці,учасники, не дивлячись, витягують собі дві будь-які смужки, потім відбувається обговорення чи могли б Ви прийняти ці риси?
           7. Робота в малих групах.(15 хв)
 Мета: визначити основні критерії успішної реклами
Матеріали: будь-які предмети, які потрібно пропіарити
Хід проведення: Тренер: «Вам відомо, що вміння складати резюме є необхідним при пошуку роботи. А чи знаєте Ви, що таке резюме?»
Обговорення в групі.
Тренер: «Отже резюме – це реклама своїх вмінь, здібностей та навичок. Чи вмієте Ви робити рекламу? Давайте спробуємо».
Тренер ділить клас на групи. Кожній з груп дається якийсь предмет.
Завдання групам: «Ви представляєте фірму, яка виробляє цю продукцію. Вам потрібно продати свій товар, а для цього потрібна хороша реклама. Ви маєте 5 хв. Для підготовки цієї реклами та 5 хв. Для її представлення.»
Обговорення., визначення кращої презентації.

8. Міні лекція та індивідуальна робота. (15 хв)
 Виступ тренера на тему: «Резюме – обов'язковий атрибут працевлаштування». Учасникам пропонується скласти своє резюме.
          Мета: сформулювати практичні навички складання резюме, ознайомити з вимогами до написання резюме.
Матеріали: бланки для написання резюме, ручки, взірці вдалих та невдалих резюме, роздатковий матеріал.


         9. Інформаційний блок (за вибором профконсультанта) (10-15 хв).
Інформування про послуги,що надає Державна служба зайнятості та стан ринку праці регіону.
Ознайомлення зі світом професій та правилами вибору професії.
Міні-презентація актуальних на ринку праці професій (Барометр професій)
Аналіз типових помилок при виборі професії...
  10. Гра «Пакет» (10 хв)
Мета: Вчити учнів правильно приймати рішення враховувати всі «за» і «проти».
Матеріали: великі 4 саморобні конверти, яблуко,цибулина,…..
Хід роботи: Вибирається з учасників бажаючих. Їм пропонується вибрати один із 4 пакетів. Один з пакетів порожній. Спостерігачі можуть допомагати на рахунок вибору. Коли учасники вибрали пакети, слід запропонувати  такі запитання для обговорення:
- чому Ви обрали цей пакет?
- чого Вам не вистарчало, щоб прийняти рішення?
- що Ви відчули коли відкрили цей пакет?
- які були наслідки і чи були вони приємні для Вас?
 Після обговорення тренер підбиває підсумки і говорить, що для прийняття рішення потрібно мати достатню кількість інформації, а учасники її не мали. Тому вони робили свій вибір керуючись тільки інтуїцією та порадами оточуючих. А це відповідно і призвело до розчарувань, не виправданих очікувань. Тому для правильного рішення потрібна достатня кількість  інформації.
    11. Заключна рефлексія (5 хв). Учасники проговорюють свої враження від заняття та побажання учасникам тренінгу.План роботи
шкільного клубу підприємництва  «ТЕМП»
на 2013 рік

Зміст заходу
Дата проведення
Відповідальні
Примітки
1.
Заняття  клубу
щопонеділка
Лавришин Н.П.
Дриль – Адамовська Н.Б.

2.
Засідання ради клубу
Один раз у місяць
 Президент клубу Клепач Ірина
2-а середа
місяця
3.
Індивідуальна робота з президентом клубу, членами ради клубу

0дин раз в тиждень
Лавришин Н.П.
Дриль – Адамовська Н.Б.

4.
Ведення блогу, поширення інформації про діяльність ШКП через офіційний сайт школи
регулярно
  Брящей В.Ф.

5.

Перегляд  відео уроків,
презентацій
В рамках занять
Брящей В.Ф.

6.

 Проведення економічних ігор.   (Cashflow)
В рамках занять
Лавришин Н.П.
Дриль – Адамовська Н.Б.

7.
Екскурсії на підприємства краю
Квітень,2013
Лавришин Н.П.
Дриль – Адамовська Н.Б.

8.

 Тиждень ділової активності
Третій тиждень листопада 2013 року
Рада клубу

9.

Підготовка звіту за результатами діяльності

Остання декада грудня
Президент клубуДо Дня Святого Валентина члени клубу запланували провести ярмарку вітальних листівок. За отримані кошти плануємо придбати необхідні матеріали для подалього розвитку шкільного клубу підприємництва "ТЕМП".

21.11.2012 року відбудеться психологічний тренінг "Пізнай себе краще..."
Запрошуються учасники шкільного клубу підприємництва "ТЕМП"
Відповідальні за проведення: психолог Дриль-Адамовська Наталія Богданівна та вчитель географії Лавришин Наталія Петрівна.

Мета тренінгу: підвищення знань про свої психофізіологічні особливості,
                          виховання бажання до самовдосконалення,
                          підвищення самооцінки.
Ціль тренінгу:   проведення психодіагностичних методик, які спрямовані на виявлення індивідуальних особливостей, корекція самооцінки.


Тренінг спрямований на вирішення наступних завдань:

  • оволодіння конкретними психологічними знаннями;
  • розвиток здатності адекватно та краще пізнати себе та інших людей;
  • підвищення усвідомлення власної значущості, зміцнення почуття власної гідності;
  • формування мотивації до самовдосконалення та саморозвитку, стимулювання позитивних змін у поведінці.
Структура тренінгу:
Вправа
Мета
Матеріали
Хід роботи
Час
Вступ
Зосередити увагу учнів, «ввести» в навчальний ритм
-
Тренери: - представляє себе
-         пояснює, що таке тренінг
-         ознайомлює з планом роботи тренінгу
5 хв.
Вправа
«Знайомство»
(довідаємося про друзів більше)
Згуртувати учнів,
Створити сприятливий мікроклімат

Тренери пропонують учням знайти і розміститися по ліву сторону тим, хто у школі мають спільні інтереси та по праву сторону тим, хто мають одинакові захоплення.

Формування правил
Досягнути у групі атмосфери довір’я та співробітництва.

Ватман, маркери, кнопки або скотч
Тренер пропонує та аргументує правила роботи, які записуються на великому аркуші паперу та прикріплюються на видному місці. Варіанти правил:
- Цінувати час
-Бути позитивним до себе та до інших
- Говорити тільки від свого імені
- Правило добровільної активності
- Правило конфіденційності

10 хв.
Визначення домінуючої півкулі мозку
Вправа
 «Лінива 8»
Визначити особливості учасників тренінгу
Аркуш паперу А4, ручки, лінійки
Тренер пропонує учасникам  намалювати вісімку на аркуші паперу правою, лівою рукою, а потім двома руками.
Потім тренер розповідає про особливості правої та лівої півкулі мозку.
20 хв.
Індивідуальна робота – вправа «Мій портрет у променях сонця»
Створити добрий настрій, зняти втому.
Аркуш паперу, олівці, маркери
Тренер пропонує учасникам намалювати сонце, у центрі якого написати своє ім’я чи намалювати свій портрет. Потім замість промінчиків їм слід написати свої найкращі якості, все хороше, що вони можуть про себе сказати. Намагайтесь, щоб промінів було якомога більше.
Підбиття підсумків тренером.
10 хв.
Визначення домінуючого
профілю особистості
Як, знаючи домінуюче око, вухо, руку та ногу, можна покращити навчання
Аркуші паперу та олівці
Тренер пропонує  різні вправи за допомогою яких учасники визначають свій домінуючий профіль. Потім тренер розказує про особливості існуючих профілів.
20 хв.
Вправа «Мета»
Зосередити увагу учнів на необхідності бути наполегливим у досягненні мети.
-
Тренер пропонує учасникам стати в коло. Закрити очі та сконцентруватись на своїй цілі. Потім ту ціль розташувати в кімнаті, там де на думку учасника їй буде найзручніше. Тепер беремось за руки та йдем   до своєї мети.
Декотрі учасники не зможуть досягнути своєї мети, а вона ж була така досяжною. І мало сказати, що мету потрібно ставити і досягати її, треба ще й розуміти, для чого ми ставимо собі цю ціль, недостатньо лише мріяти, необхідно шукати шляхи досягнення мети. І ще один висновок: якщо щось із задуманого вами не вдалося, треба вчитися знаходити позитивне в тому, що трапилось.

10 хв.
Вправа «Портрет на пам’ять”
Сформувати позитивний настрій , підвищити   самооцінку.
Аркуші паперу, ручки
Усі сидять колом. Кожен на аркуші пише своє ім’я. Завдання: аркуші потрібно буде передавати по колу за годинниковою стрілкою.
Одержавши аркуші з чиїмось ім’ям, кожен учасник напише на кожному аркуші тільки хороше про ту людину, чий аркуш зараз у нього в руках.
По закінченні вправи кожен отримує свій аркуш з думкою про себе групи – «Портрет на пам’ять"
10 хв.
Підведення підсумків
Закріпити викладений матеріал, отримати   зворотній зв’язок.
-
Підбиття підсумків тренером. Запитання учасникам: «Чи виправдались Ваші очікування від  тренінгу?»
Відповіді по колу. Роздати на пам’ять книжечки.

10 хв.